NEIFF 2018 Wolontariat - FAQ

Jeśli chcesz zadać nam pytanie w sprawie wolontariatu, sprawdź najpierw czy nie znajduje się ono na poniższej liście :)

 

 1. Czy osoba niepełnoletnia może zostać wolontariuszem?

  Wymogiem formalnym podczas pełnienia wolontariatu przy New Earth International Film Festival jest pełnoletność. Musisz mieć więc ukończone 18 lat najpóźniej w dniu rozpoczęcia Festiwalu (15 października br.).


 2. Na czym polega praca wolontariusza?

  Wolontariusz festiwalu New Earth International Film Festival pomaga w przygotowaniu i realizacji wydarzeń festiwalowych, tak aby wszyscy uczestnicy mogli cieszyć się jego atmosferą. Pomoc wolontariuszy jest nam bardzo potrzebna przy obsłudze projekcji w kinach, przy oprawie technicznej festiwalu, organizacji widowni, obsłudze punktu informacyjnego dla uczestników i gości festiwalu. Wolontariusz pracuje według ustalonego harmonogramu, w systemie zmianowym.


 3. Kiedy rozpoczyna się i kończy praca wolontariusza?

  Termin rozpoczęcia pracy wolontariusza uzależniony jest od działu, w którym będzie pracował. Planowane terminy:

   punkt informacyjny:  15.10 – 21.10  
   asystenci dyrektora oraz koordynatorów festiwalu:   przed festiwalem oraz  15.10 - 21.10
   obsługa kin:   15.10 – 21.10
   wydarzenia towarzyszące (prelekcje, warsztaty, koncerty, wystawy):   15.10 – 21.10
   obsługa gości:   15.10 – 21.10
   biuro prasowe/promocja:   przed festiwalem oraz 15.10 – 21.10
   oprawa techniczna festiwalu:   15.10 – 21.10
   obsługa fotograficzna:  15.10 – 21.10 
  obsługa techniczna/zadania specjalne:  15.10 – 21.10

  Wypełniając formularz zgłoszeniowy prosimy o określenie dyspozycyjności czasowej oraz preferowanego działu wolontariatu. Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi, wolontariusze zostaną poinformowani o terminie spotkania organizacyjnego, harmonogramie pracy oraz zakresie swoich obowiązków. 4. Jakie korzyści płyną z pracy wolontariackiej?

  Praca wolontariusza jest dobrowolną pracą na rzecz festiwalu, a jej najważniejszą korzyścią jest aktywne jego współtworzenie. Festiwal daje wolontariuszom możliwość spotkania wielu twórców, udziału w pokazach, panelach dyskusyjnych, warsztatach i wydarzeniach towarzyszących. Poza wyznaczonymi zmianami, wolontariusze mogą brać udział w wydarzeniach festiwalowych.


 5. Czy w ramach wolontariatu mogę odbyć praktyki studenckie?

  Tak. Należy zgłosić ten fakt podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego oraz przygotować skierowanie z uczelni. Przy tworzeniu harmonogramu zostanie uwzględniony wymiar godzinowy praktyk.


 6. Czy mogę uzyskać zaświadczenie o odbytym wolontariacie?

  Każdy wolontariusz festiwalu New Earth International Film Festival otrzyma zaświadczenie o odbytym wolontariacie. Najbardziej zaangażowane osoby otrzymają również referencje.


 7. Czy organizatorzy pokrywają koszty ubezpieczenia, zakwaterowania i wyżywienia wolontariusza?

  Organizatorzy zapewniają ubezpieczenie NNW. Nie są w stanie pokryć kosztów zakwaterowania. Wolontariusze będą mieli zapewniony poczęstunek w czasie pełnienia swoich zadań.


 8. Kontakt

  Wszelkie pytania dotyczące wolontariatu prosimy kierować na adres: wolontariat@neiff.org.