Alive Today Foundation
Informacje festiwalowe

Fundacja ALIVE TODAY jest organizacją non-profit z siedzibą w Krakowie, której celem jest wspieranie odbudowy naszej zniszczonej planety i edukacja, która pozwoli na stworzenie równowagi między człowiekiem a jego środowiskiem naturalnym. Uważamy za niezbędne szerzenie świadomości kwestii ochrony środowiska zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju. 

 

KRS: 0000651571
CIF:1013267300
REGON: 366073975
NIP: 6762518425

Bank Zachodni WBK
06109016650000000134681696
ALIVE TODAY Foundation, Krakow, Poland.

Dla transakcji z zagranicy
SWIFT (or BIC) Number is: WBKPPLPP

http://www.alivetodayfoundation.org